FØRSTEHJÆLP

Udover det faktum,at det er lovbestemt, giver din deltagelse på et førstehjælpskursus dig mulighed for at kunne hjælpe andre, når en ulykke indtræder eller pludselig sygdom opstår.

Med din førstehjælpsuddannelse bliver du i stand til at hjælpe andre, som kommer til skade i trafikken, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. Vi anbefaler, at dit førstehjælpskursus bliver vedligeholdt minimum hvert 3 år.

Du kan altid kontakte os for et godt tilbud på vedligeholdelse af dit førstehjælpsbevis.

8 timers færdselsrelateret førstehjælp er obligatorisk for alle der ansøger om kørekort første gang.

Førstehjælps kursus er et kompetencegivende førstehjælpskursus som bliver afholdt af en godkendt instruktør af Dansk Førsthjælpsråd.
Kurset indeholder følgende:

  • 4 timers
  • 4 timers færdselsrealeret førstehjælp.

Kursus afholdes på køreskolen.

Blegdamsvej 42 2200 kbh N.

Det vigtigste for en førstehjælper er at arbejde sig trinvis frem efter førstehjælpens 4 hovedpunkter:

Stands ulykken

Hvordan undgår man at ulykken ikke får større omfang og førstehjælperen og eventuel andre ikke kommer yderligere til skade?

Livreddende førstehjælp

Førstehjælperen skal undersøge de tilskadekomnes bevidsthed og sikre de livsvigtige funktioner: hjerne, kredsløb og andedræt (vejrtrækning) indtil professionel hjælp når til ulykkestedet.

Korrekt alarmering

Vigtigt for at den korrekte hjælp kan nå frem, så hurtigt som muligt, følgende informationer skal nå til 1-1-2: Hvor, Hvad, Hvor mange og Hvorfra.

Almindelig førstehjælp

Psykisk førstehjælp, forebyggelse af chok, samt føre beroligende samtaler med den/de tilskadekomne.

Ved afslutning af kurset udstedes et kursusbevis, dette skal vedlægges ansøgningen om kørekort sammen med lægeattesten.

Det er vigtigt at kurset gennemføres hurtigst muligt, da det ellers vil forlænge det samlede forløb.

© Copyright - KVIKTRAFIKSKOLE ApS
Vi er åben igen

Kviktrafikskole er nu åben igen, med både teoretisk og praktisk undervisning.

Der skal fremvises negativ coronaprøve eller coronapas ved al undervisning, både teoretisk og praktisk.

Teoriundervisning er startet op for nye elever.

Teoriundervisning starter op den 14. april for igangværende elever.

Vi glæder os til at have jer til undervisning igen.